อุปกรณ์ท่อ Steel & Conduit Fitting

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี uPvc Conduits

สวิทช์,เต้ารับไฟฟ้าSwitches&Recept

ตู้โหลดเซ็นเตอร์,เบรคเกอร์,มิเตอร์

ท่อ PAT

 • Created
  วันอังคาร, 20 พฤษภาคม 2557
 • Last modified
  วันอังคาร, 02 ธันวาคม 2557
 • Revised by
  Super User
 • Voting
  Average rating
  1 vote
 • Favourites
  Click to subscribe

ท่อร้อยสายไฟPAT ราคาตั้งท่อPAT ท่อร้อสายไฟARROW PIPE,ท่อDAIWA ,ท่อDIAMOND,ท่อDYNAMIC,

***หมายเหตุราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***ส่วนลด,% พิเศษราคาถูกแน่นอนโทรเลย !! TEL 087-680-1551,084-101-9906

    02-115-6770-1,FAX:02-115-6771


ประเภทที่ 1 EMT (Electrical Matallic Tubing) ผนังท่อบางปลายทั้ง 2 ข้างไม่มีเกลียว มีชื่อย่อว่า ตามมาตรฐาน อเมริกา ANSI C80.3 และ UL797


ประเภทที่ 2 IMC (Intermediate Matal Conduit) ผนังท่อหนาปานกลาง ปลายทั้ง 2 ข้างมีเกลียว มีชื่อย่อว่า ตามมาตรฐาน อเมริกา UL1242


ประเภทที่ 3 RSC (Rigid Steel Conduit) RGC (Galvanized Ragid Conduit) ผนังท่อหนา ทั้ง 2 ข้างมีเกลียว มีชื่อย่อว่า ตามมาตรฐาน อเมริกา ANSI C80.1 - 1983


ประเภทที่ 4 ท่อโค้ง 90 องศา
Use to connect RSC Conduit to RSC Conduit when require bended direction of raceway

(Other Infomation)

ขนาด
(นิ้ว)
Trade
Size (In.)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ความหนา
Wall Thickness
มวลต่ำสุดที่ยอมรับได้
Min. Acceptable Weight
ความยาว
Length
ภายนอก
Outside Diameter
ภายใน
Inside Diameter
นิ้ว in.
มม. mm.
ปอนด์/ฟุต
กก./ม.
ฟุต
มม.
นิ้ว In.
มม. mm.
นิ้ว In.
มม. mm.
lb/ft.
kg./m.
ft.
mm.
1/2" 0.706 17.9 0.622 15.8 0.042 1.07 0.285 0.424 10 3050
3/4" 0.922 23.4 0.824 20.93 0.049 1.24 0.435 0.647 10 3050
1" 1.163 29.5 1.049 26.64 0.057 1.45 0.640 0.952 10 3050
1 1/4" 1.510 38.4 1.380 35.05 0.065 1.65 0.950 1.414 10 3050
1 1/2" 1.740 44.2 1.610 40.89 0.065 1.65 1.10 1.637 10 3050
2" 2.197 55.8 2.067 52.50 0.065 1.65 1.40 2.083 10 3050

 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  Applicable Tolerances :
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / Outside Diameter
ความยาว / Length
ความหนา / Wall Thickness
  -  0.2 มม. (0.005")
  -  6 มม. (1/4")  
  -  10%

 

ขนาด
(นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายนอก
(มม.)
ความหนา
ผนังท่อ
(มม.)
ความยาวท่อ
ไม่รวมข้อต่อ
(มม.)
มวลต่ำสุดของท่อ
รวมข้อต่อ 10 ท่อน
(กก.)
Trade Size
(In.)
Outside Diameter
(mm.)
Wall Thickness
(mm.)
Length without Coupling
(mm.)
Minimum Weight Per.
Ten Unit Lengths with
Couplings (kg.)
1/2" 20.7 1.79 3029 25.4
3/4" 26.1 1.90 3029 34.6
1" 32.8 2.16 3023 49.9
1 1/4" 41.6 2.16 3023 64.3
1 1/2" 47.8 2.29 3023 79.1
2" 59.9 2.41 3023 105.2
2 1/2" 72.6 3.56 3010 186.2
3" 88.3 3.56 3010 229.0
3 1/2" 100.9 3.56 3004 263.0
4" 113.4 3.56 3004 296.1

 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  Applicable Tolerances :
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / Outside Diameter
  -  0.2 มม. สำหรับท่อขนาด 1/2" ถึง 1"
  -  0.2 มม. สำหรับท่อขนาด 1 1/4" ถึง 2"
  -  0.3 มม. สำหรับท่อขนาด 2 1/2" ถึง 4"
ความหนาผนังท่อ / Wall Thickness
  -  0.4 มม. สำหรับต่อขนาด 1/2" ถึง 1"
  -  0.5 มม. สำหรับต่อขนาด 1 1/4" ถึง 4"
 
ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ / Length without coupling
 -  6 มม.

 

ขนาด
(นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลาง
ความหนา
ผนังท่อ
(มม.)
ความยาวต่อ
ไม่รวมข้อต่อ
(มม.)
มวลต่ำสุดของท่อ
รวมข้อต่อ 10 ท่อน
(กก.)
ภายใน
(มม.)
ภายนอก
(มม.)
Trade Size
(In.)
Outside Diameter
(mm.)
Inside Diameter
(mm.)
Wall Thickness
(mm.)
Length without Coupling
(mm.)
Minimum Weight Per.
Ten Unit Lengths with
Couplings (kg.)
1/2" 16.1 21.3 2.64 3,030 35.83
3/4" 21.2 26.7 2.72 3,030 47.63
1" 27.0 33.4 3.20 3,025 69.40
1 1/4" 35.4 42.2 3.38 3,025 91.17
1 1/2" 41.2 48.3 3.51 3,025 112.95
2" 52.9 60.3 3.71 3,025 150.60
2 1/2" 63.2 73.0 4.90 3,010 239.05
3" 78.5 88.9 5.21 3,010 309.63
3 1/2" 90.7 101.6 5.46 3,005 376.94
4" 102.9 114.3 5.72 3,005 441.04
5" 128.9 141.3 6.22 3,000 595.85
6" 154.8 168.3 6.76 3,000 791.67

 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  Applicable Tolerances :
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / Outside Diameter


ความหนาผนังท่อ / Wall Thickness
ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ / Length without coupling
 -  0.4 มม.     สำหรับขนาด 1/2" ถึง 2"
 -  0.6 มม.     สำหรับขนาด 2 1/2" ถึง 4"
 -  1.5 มม.     สำหรับขนาด 5" ถึง 6"
 -  ร้อยละ 12.5
 -  6.0 มม.

 

ขนาด
(นิ้ว)
จำนวนเกลียว
ต่อนิ้ว
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของ
เกลียวที่ปลายเกลียวท่อ
Eo (มม.)
ความยาวของเกลียว Length of Thread
ประสิทธิผล
(ใช้งาน)
L2 (มม.)
ทั้งหมด
L4 (มม.)
Trade Size
(In.)
Thread
per Inch
Pitch Dia. at End of Thread
Eo (mm.)
Effective
L2 (mm.)
Overall
L4 (mm.)
1/2" 14 19.26 13.5 19.8
3/4" 14 24.58 14.0 20.1
1" 11 1/2 30.83 17.3 24.9
1 1/4" 11 1/2 39.55 18.0 25.7
1 1/2" 11 1/2 45.62 18.3 26.2
2" 11 1/2 57.63 19.3 26.9
2 1/2" 8 69.08 29.0 39.9
3" 8 84.85 30.5 41.4
3 1/2" 8 97.47 31.8 42.7
4" 8 110.09 33.0 43.9
5" 8 136.92 35.8 46.7
6" 8 163.73 38.3 49.5

 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน  Applicable Tolerances :
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย / Pitch Diameter
ความยาวเกลียว L4 Thread Length
 1 รอบของเกจที่ใช้ตรวจสอบ
 -  1 Tum is the maximum variation permitted from
   the gaging face of the w-  orking thread gauges.
  -  1 เกลียว Tread

 

 

บริษัท เกษทับทิม จำกัด