อุปกรณ์ท่อ Steel & Conduit Fitting

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี uPvc Conduits

สวิทช์,เต้ารับไฟฟ้าSwitches&Recept

ตู้โหลดเซ็นเตอร์,เบรคเกอร์,มิเตอร์

ท่อ uPVC Zeberg

ท่อ uPVC Zeberg และ ข้อต่อ Zeberg

 

 
 

 

ท่อตรงยุพีวีซี ชนิดหนา

 

 
 

รหัสสินค้า

ขนาดท่อ (มม.)

ความยาว (ม./ท่อ)

ความหนา (มม.)

บรรจุ

/อัน

ZRB 16

16

2.90

1.50

1/50

ZRB 20

20

2.90

1.80

1/50

ZRB 25

25

2.90

1.90

1/50

ZRB 32

32

2.90

2.35

1/25

ZRB 40 

 40

2.90

2.40

1/12

ZRB 50

 50

2.90 

2.60

1/12

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่า มอก.216-2524   BS EN 50086-2-1 : 1996 442112/IEC 61386 อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่อ -25 C°  ถึง +65 C°

  

 

 

ข้อต่อโค้ง

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

บรรจุ

/ลัง (อัน)

ZIE 16

ข้อต่อโค้ง 16 มม.

100

800

ZIE 20

ข้อต่อโค้ง 20 มม.

50

400

ZIE 25

ข้อต่อโค้ง 25 มม.

25

250

ZIE 32

ข้อต่อโค้ง 32 มม.

30

150

ZIE 40 

 ข้อต่อโค้ง 40 มม.

20

100

ZIE 50

 ข้อต่อโค้ง 50 มม.

15

60

    รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่า มอก.216-2524   BS EN 50086-2-1 : 1996 442112/IEC 61386 อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่อ -25 C°  ถึง +65 C°

 
 

 

ตัวยึดท่อ

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

บรรจุ

/ลัง (อัน)

ZCC 16

ข้อต่อโค้ง 16 มม.

100

2,800

ZCC 20

ข้อต่อโค้ง 20 มม.

100

1,800

ZCC 25

ข้อต่อโค้ง 25 มม.

100

1,400

ZCC 32

ข้อต่อโค้ง 32 มม.

100

1,000

ZCC 40 

 ข้อต่อโค้ง 40 มม.

50

1,000

ZCC 50

 ข้อต่อโค้ง 50 มม.

30

500

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่า มอก.216-2524   BS EN 50086-2-1 : 1996 442112/IEC 61386 อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่อ -25 C°  ถึง +65 C°

 
 

 

ข้อต่อโค้งมีฝาปิด

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน())

บรรจุ

/ลัง (อัน)

ZIE/T 16

ข้อต่อโค้ง 16 มม.

110

600

ZIE/T 20

ข้อต่อโค้ง 20 มม.

50

250

ZIE/T 25

ข้อต่อโค้ง 25 มม.

40

160

ZIE/T 32

ข้อต่อโค้ง 32 มม.

20

100

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่า มอก.216-2524   BS EN 50086-2-1 : 1996 442112/IEC 61386 อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่อ -25 C°  ถึง +65 C°

 
 

 

ข้อต่อเกลียว

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

บรรจุ

/ลัง (อัน)

ZBC 16

ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียขนาด 16 มม.

100

2,800

ZBC 20

ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียขนาด 20 มม.

100

800

ZBC 25

ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียขนาด 25 มม.

50

400

ZBC 32

ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียขนาด 32 มม.

50

300

ZBC 40 

ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียขนาด 40 มม.

24

192

ZBC 50

ข้อต่อเกลียวตัวผู้และตัวเมียขนาด 50 มม.

10

80

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่า มอก.216-2524   BS EN 50086-2-1 : 1996 442112/IEC 61386 อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่อ -25 C°  ถึง +65 C°

 
 

 

ข้อต่อลดขนาด

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

บรรจุ

/ลัง (อัน)

ZAD 2016

ข้อต่อลดขนาดท่อจาก 20 เป็น 16 มม.

50

2,000

ZAD 2520

ข้อต่อลดขนาดท่อจาก 25 เป็น 20 มม.

50

1,300

ZAD 3225

ข้อต่อลดขนาดท่อจาก 32 เป็น 25 มม.

50

800

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่า มอก.216-2524   BS EN 50086-2-1 : 1996 442112/IEC 61386 อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่อ -25 C°  ถึง +65 C°

 
 

 

ข้อต่อกลางทางต่อตรง

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

บรรจุ

/ลัง (อัน)

ZJC 16

ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 16 มม.

100

1,400

ZJC 20

ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 20 มม.

100

800

ZJC 25

ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด25 มม.

50

400

ZJC 32

ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 32 มม.

50

500

ZJC 40 

ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 40 มม.

30

300

ZJC 50

ข้อต่อกลางทางสำหรับท่อขนาด 50 มม.

20

200

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่า มอก.216-2524   BS EN 50086-2-1 : 1996 442112/IEC 61386 อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่อ -25 C°  ถึง +65 C°

 
 

 

ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

บรรจุ

/ลัง (อัน)

ZIT 16

ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที 16 มม.

สำหรับท่อขนาด 16 มม.

50

600

ZIT 20

ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที 20 มม.

สำหรับท่อขนาด 20 มม..

50

300

ZIT 25

ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที 25 มม.

สำหรับท่อขนาด 25 มม.

50

140

ZIT 32

 ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที 32 มม.

สำหรับท่อขนาด 32 มม.

50

100

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่า มอก.216-2524   BS EN 50086-2-1 : 1996 442112/IEC 61386 อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่อ -25 C°  ถึง +65 C°

 
 

 

ข้อต่อท่อ 3 ทางมีฝาปิด

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

บรรจุ

/ลัง (อัน)

ZIT/T 16

ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที มีฝาปิด16 มม.

สำหรับท่อขนาด 16 มม.

20

300

ZIT/T 20

ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที มีฝาปิด 20 มม.

สำหรับท่อขนาด 20 มม..

20

240

ZIT/T 25

ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที มีฝาปิด 25 มม.

สำหรับท่อขนาด 25 มม.

10

120

ZIT/T 32

 ข้อต่อท่อ 3 ทาง รูปตัวที มีฝาปิด 32 มม.

สำหรับท่อขนาด 32 มม.

10

100

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่า มอก.216-2524   BS EN 50086-2-1 : 1996 442112/IEC 61386 อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่อ -25 C°  ถึง +65 C°

 
 

 

กล่องพักสาย (16 มม.)

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

บรรจุ

/ลัง (อัน)

ZBJ 161

กล่องพักสาย 1 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 16 มม.

1

125

ZBJ 162

กล่องพักสาย 2 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 16 มม.

1

100

ZBJ 162/90

กล่องพักสาย 2 ทาง ( 90°) พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 16 มม.

1

105

ZBJ 163

 กล่องพักสาย 3 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 16 มม.

1

90

ZBJ 164

 กล่องพักสาย 4 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 16 มม.

 1

80

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่า มอก.216-2524   BS EN 50086-2-1 : 1996 442112/IEC 61386 อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่อ -25 C°  ถึง +65 C°

 
 

 

กล่องพักสาย (20 มม.)

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

บรรจุ

/ลัง (อัน)

ZBJ 201

กล่องพักสาย 1 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 20 มม.

1

120

ZBJ 202

กล่องพักสาย 2 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 20 มม.

1

105

ZBJ 202/90

กล่องพักสาย 2 ทาง ( 90°) พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 20 มม.

1

105

ZBJ 203

 กล่องพักสาย 3 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 20 มม.

1

90

ZBJ 204

 กล่องพักสาย 4 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 20 มม.

 1

80

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่า มอก.216-2524   BS EN 50086-2-1 : 1996 442112/IEC 61386 อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่อ -25 C°  ถึง +65 C°

 
 

 

กล่องพักสาย (25 มม.)

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

บรรจุ

/ลัง (อัน)

ZCJ 251

กล่องพักสาย 1 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 25 มม.

1

120

ZCJ 252

กล่องพักสาย 2 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 25 มม.

1

105

ZCJ 252/90

กล่องพักสาย 2 ทาง ( 90°) พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 25 มม.

1

105

ZCJ 253

 กล่องพักสาย 3 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 25 มม.

1

85

ZCJ 254

 กล่องพักสาย 4 ทาง พร้อมฝาปิดกล่อง

สำหรับท่อขนาด 25 มม.

 1

75

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่า มอก.216-2524   BS EN 50086-2-1 : 1996 442112/IEC 61386 อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่อ -25 C°  ถึง +65 C°

 
 

 

ข้อต่อโค้ง 90°

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

บรรจุ

/ลัง (อัน)

ZSE 16

ข้อต่อโค้ง 90°ขนาด 16 มม.

50

700

ZSE 20

ข้อต่อโค้ง 90°ขนาด 20 มม.

30

360

ZSE 25

ข้อต่อโค้ง 90°ขนาด 25 มม.

20

220

ZSE 32

ข้อต่อโค้ง 90°ขนาด 32 มม.

10

80

ZSE 40

 ข้อต่อโค้ง 90°ขนาด 40 มม.

5

40

 ZSE 50

 ข้อต่อโค้ง 90°ขนาด 50 มม. 

 5

 20

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบเท่า มอก.216-2524   BS EN 50086-2-1 : 1996 442112/IEC 61386 อุณหภูมิใช้งานปกติที่ไม่มีผลต่อตัวท่อ -25 C°  ถึง +65 C°

 
 

 

กล่องพักสายสี่เหลี่ยมมีฝา

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

บรรจุ

/ลัง (อัน)

ZBU442

กล่องพักสาย สี่เหลี่ยม พร้อมฝาปิด

1

48

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


 

 

ท่ออ่อนลูกฟูก

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

ความยาว

/ม้วน

บรรจุ

/แพ็ค

ZFC 16/L

ท่ออ่อนลูกฟูกสีขาวใช้กับท่อ 16 มม.

50 เมตร

5 ม้วน

ZFC 20/L

ท่ออ่อนลูกฟูกสีขาวใช้กับท่อ 20 มม.

50 เมตร

5 ม้วน

ZFC 25/L

ท่ออ่อนลูกฟูกสีขาวใช้กับท่อ 25 มม.

50 เมตร

5 ม้วน

ZFC 32/L

ท่ออ่อนลูกฟูกสีขาวใช้กับท่อ 32 มม.

25 เมตร

5 ม้วน

ZFC 36/L

ท่ออ่อนลูกฟูกสีขาวใช้กับท่อ 36 มม.

25 เมตร

5 ม้วน

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       ติด ตั้งได้ทั้งแบบฝังและแบบลอย เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


 

 

สปริงดัดท่อยูพีวีซี

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

ZBS 1615

สปริงดัดท่อ สำหรับท่อขนาด16 มม.

1

ZBS 2018

สปริงดัดท่อ สำหรับท่อขนาด 20 มม.

1

ZBS 2519

สปริงดัดท่อ สำหรับท่อขนาด 25 มม.

1

ZBS 3222

สปริงดัดท่อ สำหรับท่อขนาด 32 มม.

1

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       มีหลายขนาดให้เลือก ใช้สำหรับดัดท่อให้โค้งตามที่ต้องการ ใช้งานสะดวก ทนทาน แข็งแรงยืดหยุ่นสูง


 

 

กล่องเบรคเกอร์

 

 
 

รหัสสินค้า

รายละเอียดสินค้า

บรรจุ

/ถุง (อัน)

ZBS 1615

กล่องใส่เบรคเกอร์ ขนาด 2 Pole

36

ZBS 2018

สปริงดัดท่อ สำหรับท่อขนาด 20 มม.

36

รายละเอียดทั่วไป (Specification )

       เป็นฉนวนไฟฟ้า / ไม่ลามไฟ กันแสงยูวี  ( UV Protection )   ผ่านการทดสอบจากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท เกษทับทิม จำกัด