อุปกรณ์ท่อ Steel & Conduit Fitting

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี uPvc Conduits

สวิทช์,เต้ารับไฟฟ้าSwitches&Recept

ตู้โหลดเซ็นเตอร์,เบรคเกอร์,มิเตอร์

โคมไฟ หลอดไฟ TEI

 • Created
  วันอังคาร, 20 พฤษภาคม 2557
 • Last modified
  วันอังคาร, 02 ธันวาคม 2557
 • Revised by
  Super User
 • Voting
  Average rating
 • Favourites
  Click to subscribe

 โคมไฟฟลูออเรสเซต์,โคมดาวน์ไลท์,โคมแทรคไลท์,โคมเพดาน,โคมไฟติดผนัง,โคมหัวเสา,โคมไฟตั้งพื้น,โคมไฟผังผื้น,

โคมใต้น้ำ,โคมไฟสนาม,โคมไฟถนน,โคมฉาย,โคมโลเบย์,โคมมีเดียมเบย์,โคมไฮเบย์,โคมไฟฟลูออเรสเซนต์กันน้ำ,หลอด บาลาสต์ สตาร์ทเตอร์

โคมไฟฟลูออเรสเซนต์์
 
TCP-14
13/1
 
TMC-14
13/2
 
TMT-14
13/3
 
TSC-24
14/1
 
       
TCB-22
14/2
 
TMP-24
14/3
 
TMP-24A
15/1
 
TMC-214
15/2
 
       
TMC-228/A
15/3
 
TT-34L
16/1
 
TG-34L
17/1
 
TO-44L
18/1
 
       
TM-34L
19/1
 
TT-34LRA
20/1
 
TG-34LA
20/2
 
TTD-34L
21/1
 
       
TGD-34L
21/2
 
TOD-24L
22/1
 
TCD-218
22/2
 
TTPF-34AP
25/1

 

โคมไฟฟลูออเรสเซนต
 
TCP-14
13/1
 
TMC-14
13/2
 
TMT-14
13/3
 
TSC-24
14/1
 
       
TCB-22
14/2
 
TMP-24
14/3
 
TMP-24A
15/1
 
TMC-214
15/2
 
       
TMC-228/A
15/3
 
TT-34L
16/1
 
TG-34L
17/1
 
TO-44L
18/1
 
       
TM-34L
19/1
 
TT-34LRA
20/1
 
TG-34LA
20/2
 
TTD-34L
21/1
 
       
TGD-34L
21/2
 
TOD-24L
22/1
 
TCD-218
22/2
 
TTPF-34AP
25/1
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์
 
TCP-14
13/1
 
TMC-14
13/2
 
TMT-14
13/3
 
TSC-24
14/1
 
       
TCB-22
14/2
 
TMP-24
14/3
 
TMP-24A
15/1
 
TMC-214
15/2
 
       
TMC-228/A
15/3
 
โคมดาวน์ไลท์์
หน้า: 1
TDLA-001
30/1
 
TDLS-001
30/2
 
TDL-051
30/3
 
TDL-001A
31/1
 
       
TDL-001B
31/2
 
TDL-001C
31/3
 
TDL-002D
31/4 1
 
TDL-009
32/1
 
       
TDL-011
32/2
 
TDL-013
32/3
 
TDL-014
32/4
 
TDL-019
32/5
 
       
TDL-015
32/6
 
TDL-022
32/7
 
TDL-053
33/1
 
TDL-054
33/2
 
       
TDL-055
33/3
 
TDL-056
33/4
 
TDL-057
33/5
 
TDL-050
33/6
 
โคมดาวน์ไลท์์
หน้า: 2
TDL-041B
34/1
 
TDL-042C
34/2
 
TDL-043B
34/3
 
TDL-044A
34/4
 
       
TDL-045B
34/5
 
TDL-046C
34/6
 
TDL-047A
34/7
 
TDL-048B
34/8
 
       
TDL-049C
34/9
 
TDL-050B
34/10
 
TDL-026
35/1
 
TDL-027
35/2
 
       
TDL-033
19/1
 
TDL-034
20/1
 
TDL-035
20/2
 
TDL-036
21/1
 
       
TDL-037
35/3
 
TDL-038
35/4
 
TDL-039
35/5
 
TDL-058
35/6
โคมแทรคไลท์
 
รางไฟและอุปกรณ์โคมเทรคไลท์
44/1
 
TTL-001-TTL-003
44/2
 
TTL-004
44/3
 
TTL-005
44/4
 
       
TTL-006
44/5
 
TTL-007
45/1
 
TTL-016
45/2
 
TTL-017
45/3
 
       
TTL-019
45/4
 
TTL-018
45/5
 
TTL-020
45/6
 
TTL-021
46/1
 
       
TTL-022
46/2
 
TTL-023
46/3
 
TTL-025
46/4
 
TTL-024
46/5
 
       
TTL-026
46/6
 
TTL-013
47/1
 
TTL-014
47/2
 
TTL-027
47/3
โคมแทรคไลท์
 
TTL-028
47/4
 
TTL-029
47/5
 
TTL-030
48/1
 
TTL-031
48/2
 
       
TTL-032
48/3
 
TTL-033
48/4
 
TTL-034
48/5
 
โคมเพดาน
 

TPG-0003/GO
49/1

 

TPG-0004/GO
49/2

 

TPG-0005/GO
49/3

 

TPG-0006/GO
49/4

 
       
TPG-0007/GO
49/5
 
TPG-0008/GO
49/6
 
TPG-0009/GO
49/7
 
TPG-0013/WH
49/8
 
       
TPP-0004
50/1
 
TPP-0005
50/2
 
TPP-0006
50/3
 
TPG-0014
50/4
 
       
TPG-0015
50/5
 
TPG-0016
50/6
 
TPG-0017
50/7
 
TPG-0018
50/8
 
       
TPG-0019/W
51/1
 
TPG-0019/S
51/2
 
TPG-0019/G
51/3
 
TPP-0007
51/4
 
โคมเพดาน
หน้า:2
TPP-0008
51/5
 

TCP
51/6

 

TPP-0009
52/1

 

TPP-0010
52/2

 
       
TB-0001
52/3
 
TB-0002
52/4
 
TB-0003
52/5
 
TB-0004
52/6
 
       
TB-0005A
52/7
 
TB-0006A
52/8
 
TB-0007A
52/9
 
TB-0008A
52/10
โคมไฟติดผนัง์
 
TB-0009
53/1
 
TB-0010
53/2
 
TB-0011
53/3
 
TB-0012
53/4
 
       

TB-0013
53/5

 
TB-0014
53/6
 
TB-0015
53/7
 
TB-0016
53/8
 
       
TB-1001-TB1003
54/1
 
TB-1004-TB1005
54/2
 
TB-1008
54/3
 
TB-1008/A
54/4
 
       
TB-1009
55/1
 
TB-1010
55/2
 
TB-1011
55/3
 
TB-1012
55/4
 
       
TB-0017A
56/1
 
TB-0018
56/2
 
TB-1006
56/3
 
TB-1007
56/
โคมไฟติดผนัง์
 
TB-1013
57/1
 
TB-1014
57/2
 
TB-1078
57/3
 
TB-1079
57/4
 
       

TB-1019
58/1

 
TB-1020
58/2
 
TB-1021
58/3
 
TB-1022
58/4
 
       
TB-1084
58/5
 
TB-1085
58/6
 
TB-1080
59/1
 
TB-1081
59/2
 
       
TB-1082
59/3
 
TB-1083
59/4
 
TB-1025
60/1
 
TB-1027
60/2
 
       
TB-1033
60/3
 
TB-1034
60/4
 
TB-1037
60/5
 
TB-1038
60/6
โคมไฟติดผนัง์
 
TB-1086
61/1
 
TB-1087
61/2
 
TB-1088
61/3
 
TB-1089
61/4
 
       

TB-1090
61/5

 
TB-1091
61/6
 
TB-1092
61/7
 
TB-1046
62/1
 
       
TB-1048
62/2
 
TB-1049
62/3
 
TB-1050
62/4
 
TB-1096
62/5
 
       
TB-0039-1041
63/1
 
TB-0042-1044
63/2
 
TB-1045/1
63/3
 
TB-1045/2
63/4
 
       
TB-1045S/1
63/5
 
TB-1045S/2
63/6
 
TB-1093
64/1
 
TB-1094
64/2
โคมหัวเสา
 
TB-1051-54
65/1
 

TB-1055
65/2

 

TB-1056
65/3

 

TB-1057
65/4

 
       
TB-1058
65/5
 
TB-1061
65/6
 
TB-1097
65/7
 
TB-1098
65/8
 
       
TB-1062-1063
66/4
 
TB-1064
66/2
TB-1066
66/3
 
TB-1067
66/4
 
       
TB-1099
66/5
 
TB-1074-1076
66/6
 
TB-1077
66/7
 
 
โคมไฟฝังพื้น
 
TP-1082
69/1
 

TP-1083
69/2

 

TP-1084
69/3

 

TP-1085
69/4

 
       
TP-1086
69/5
 
TP-1087
69/6
 
   
โคมไฟใต้น้ำ
 
TP-1088
70/1
 

TP-1089
70/2

 

TP-1090
70/3

 

TP-1091
70/4

 
       
TP-1092
71/1
 
TP-1093
71/2
 
TP-1094
71/3
 
TP-1095
71/4
 
       
TP-1096
71/5
 
TP-1097
71/6
 
   

 

โคมสนาม
 

TP-1013
72/1

 

TP-1098
72/2

 

TP-1099
72/3

 

TP-1101
72/4

 
       
TP-1102-1103
73/1
 
TP-1104
73/2
 
TP-1105
73/3
 
TP-1106
73/4
 
       
TP-1107-1108
73/5
 
TP-1023-1024
74/1
 
TP-1025
74/2
 
TP-1026
75/1
โคมไฟถนน
 

TR-001/14/EC
80/1

 

TR-001/12
80/2

 

TR-002/12
80/3

 

TR-011/14
81/1

 
       
TR-003
81/2
 
TR-004
81/3
 
TR-005
81/4
 
TR-008
82/1
 
       
TR-009
82/2
 
TAR-01
83/1
 
TAR-02
83/2
 
TAR-03
83/3
 
       
TAR-04
83/4
 
TAR-05
83/5
 
   
โคมไฟถนน
 
TR-1008A
84/1
 
TR-1009A
84/2
 
TPG-1010
85/1
 
TPG-1011A
85/2
 
       
TPB
90/1
 
TPB
90/2
 
TPB
90/3
 
 
คมฉาย
 
TF-1022
98/2
 

TF-1023
98/3

 

TF-1024
99/1

 

TF-1025
99/2

 
       
TF-1026
99/3
 
TF-1027
99/4
 

 

โคมฉาย
 

TF-1001
92/1

 

TF-1002
92/2

 

TF-1003
92/3

 

TF-1005
93/1

 
       
TF-1006
93/2
 
TF-1007
93/3
 
TF-1008
94/1
 
TF-1009
94/2
 
       
TF-1010
94/3
 
TF-1011
95/1
 
TF-1013
95/2
 
TF-1013/F
95/3
 
       
TF-1014
96/1
 
TF-1015,TF-1016
96/2
 
TF-1015/F,TF-1016/F
96/3
 
TF-1017
97/1
 
       
TF-1018
97/2
 
TF-1019
97/3
 
TF-1020
97/4
 
TF-1021
98/1
 
 

 

โคมโลเบย์, โคมมีเดียมเบย์, โคมไฮเบย์
 

 

TH-0001
100/1
 

TH-0002
101/1

 

TH-0003
102/1

 

TH-0005
104/1

 
       
TH-0006
105/1
 
TH-0007
106/1
 
TH-0010
107/1
 
TH-0011
108/1
 
       
TH-0012
109/1
 
TH-0013
110/1
 
TH-0004
103/1
 
 
โคมไฟฟลูออเรสเซนต์กันน้ำ
 
 

 

TNM-12
TNM-14
111/1
 

TLS-12
112/1

 
 
โคมไฟฉุกเฉิน , โคมไฟสัญญาณเตือนภัย
 

 

TEM
115/1
 

TEM
115/2

 

TEM
115/3

 

TOB
114/1

 
       
TOB/EC
114/2
 
     
โคมไฟสัญญาณทางออกฉุกเฉิน
 

 

TP-1082
69/1
 

TP-1083
69/2

 

TP-1084
69/3

 
 

หลอดและอุปกรณ์

 
 

 

หลอดผอม
ฟลูออเรสเซนต์

 

หลอดผอม
ฟลูออเรสเซนต์กลม

 

หลอดดูลักซ์ดี

 

หลอดดูลักซ์เอส

 
       
หลอดดูลักซ์อีแอล  
หลอดไส้แก้วใส  
หลอดไส้แก้วฝ้า  
หลอดปิงปอง
แก้วใส
 
       
หลอดปิงปอง
แก้วฝ้า
 
หลอดฮาโลสปอต  
หลอดเมลาลักซ์  
หลอดคอนเซนทรา  
       
หลอดคอนเซน
ทรา พาร์
 
หลอดเดคโคสสตาร์  
หลอดเมอร์คิวรี่  
หลอดเมทัลฮาไลท์
(ทรงโบลิ่ง)
 
       
หลอดเมทัลฮาไลท์
(ทรงกระบอก)
 
หลอดโซเดียม
(ทรงโบลิ่ง)
 
หลอดโซเดียม
(ทรงกระบอก)
 
บัลลาสต์ OSRAM  
หลอดและอุปกรณ์
 
 

 

บัลลาสต์ ARMSTRONG  

บัลลาสต์ PHILIPS

 

บัลลาสต์อิเลคทรอนิคส์

 

 

บริษัท เกษทับทิม จำกัด