อุปกรณ์ท่อ Steel & Conduit Fitting

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี uPvc Conduits

สวิทช์,เต้ารับไฟฟ้าSwitches&Recept

ตู้โหลดเซ็นเตอร์,เบรคเกอร์,มิเตอร์

โคมไฟ หลอดไฟ PHILIPS

 • Created
  วันอังคาร, 20 พฤษภาคม 2557
 • Last modified
  วันอังคาร, 02 ธันวาคม 2557
 • Revised by
  Super User
 • Voting
  Average rating
 • Favourites
  Click to subscribe


บริษัทเราจำหน่ายหลอดไฟหรือหลอด ไฟฟ้าทุกขนาด ทั้งหลอดไฟหรือหลอดไฟฟ้า แบบกลม รูปแบบต่างๆ หลอดประหยัดไฟ หลอดตะเกียบ หลอดไฟจำปา หลอดฟูออเรชเซ้น หลอดผอม ที8 หลอดไฟผอมที5 หลอดไฟแอลอีดี มีหลายยี่ห้อ เช่น  หลอดไฟฟิลิปส์ หลอดไฟโตชิบา หลอดไฟออสแรม หลอดไฟซิลเวอร์เนีย หลอดไฟแลมป์ตั้น และหลอดไฟฟ้ายี่ห้ออื่นฯ อีก

อุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ/หลอดไฟฟ้า ฟิลิปส์(Lamp)

1. หลอดไส้ ฟิลิปส์ (Incandescent Lamp)

 

   

  2. หลอดไฟฮาโลเจนฟิลิปส์ (Halogen Lamp)

   

 3. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ ฟิลิปส์(Fluorescent Lamp)

    

 4. หลอดประหยัดไฟ ฟิลิปส์(Compact Fluorescent Lamp) 

    

 5. หลอดไฟ H.I.D. ฟิลิปส์ (High Intensity Discharge Lamp)

    

 อุปกรณ์ไฟฟ้าบัลลาสต์ ฟิลิปส์(Gear or Ballast)

1. บัลลาสต์และสตารท์เตอร์ ฟิลิปส์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

 2. บัลลาสต์สำหรับหลอด H.I.D. ฟิลิปส์

 3. หม้อแปลงสำหรับหลอดฮาโลเจน ฟิลิปส์

 

   

     บัลลาสต์อิเล็ททรอนิกส์ ฟิลิปส์ สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 30%

       บัลลาสต์อิเล็ททรอนิกส์ ฟิลิปส์  เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถประหยัดไฟได้

     

 

     

 

      หรือการแบ่งหลอดไฟฟ้าแบ่งออกเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ (Incandescent Lamp)
2. หลอดไฟฟ้าแบบปล่อยประจุ (Gas Discharge Lamp)

หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ ประกอบด้วย

1. หลอด Incandescent
2. หลอด Tungsten Halogen

 หลอดไฟฟ้าแบบปล่อยประจุ ประกอบด้วย

1. หลอดความดันไอต่ำ ได้แก่
     1.1
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp)
     1.2
หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent Lamp)
     1.3
หลอดโซเดียมความดันไอต่ำ (Low Pressure Sodium Lamp)

2. หลอดความดันไอสูง ได้แก่
     2.1
หลอดไอปรอท (Mercury Vapor Lamp)
     2.2
หลอดโซเดียมความดันไอสูง (High Pressure Sodium Lamp)
     2.3
หลอดเมทัลฮาไลด์ (Metal Halide Lamp)

***หมายเหตุราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***ส่วนลด,% พิเศษราคาถูกแน่นอนโทรเลย !! TEL 087-680-1551,084-101-9906

    02-115-6770-1,FAX:02-115-6771

 

 

 

บริษัท เกษทับทิม จำกัด